Koolituste pakkumise käigus töötleme järgmiseid klientide isikuandmeid:

  • koolituse nimetus, millele olete end meie kodulehe veebivormi kaudu või telefoni teel registreerinud;

  • varem läbitud koolitused (sh koolituste läbimise kohta väljastatud tunnistused ja tõendid koos sealt nähtuvate andmetega) – lisaks üldisele kohustusele säilitada andmeid osutatud teenuste kohta

  • makstud koolitustasud – kasutame neid andmeid tulumaksuseadusest tuleneva informatsioonikohustuse täitmiseks (igal aastal esitame maksu- ja tolliametile andmed füüsiliste isikute poolt tasutud koolituskulude kohta, mille suhtes rakendub tulumaksusoodustus),

  • Keerub Moodle kasutajakonto andmed (kasutajanimi ja salasõna) – loome e-õppe keskkonna kasutajakonto kõikidele e-õppe kursusele registreerunutele, kus kursusel osalejatele on individuaalselt kättesaadavad kursuse läbimiseks vajalikud õppematerjalid ja –info;

  • koolitusel osalemise ja puudumise andmed – õppekava täitmise mahust sõltub, kas meil on õigus väljastada teile koolituse läbimist tõendav dokument või mitte (alus: täiskasvanute koolitamise seadus).