Õppekava nimetus

Andragoogika koolitus (eesti keeles)

Andragogics training (inglise keeles)

Aндрагогика oбучение (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused  (14)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Kutseõpetaja koolitus - 146

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

1.         Anda täiskasvanute koolitajatele efektiivseks koolitamiseks vajalikud teadmised ja oskused ning   toetada sobivate väärtushinnangute kujunemist

2.         Koolituse  läbinul on põhiteadmised täiskasvanute koolitamisest, mis aitavad luua:

·         tingimusi koolitaja professionaalseks arenguks

·         eeldusi edukaks kutseeksami läbimiseks

Õppeaja kestus

Kuni 4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Kesk- või kõrgharidus

·         Arvutioskus vähemalt kesktasemel

·         Üheleheküljeline motivatsioonikiri

·         Tahe oma oskusi ja teadmisi teistele edasi anda

·         Soov saada oma töökohas sisekoolitajaks

·         Tööandja (koolituskaardi omanikel töötukassa) nõusolek

Õppeaeg

80 tundi (kontakttunnid - 72 auditoorset akadeemilist tundi, iseseisev töö - 8 tundi)

Maht (EAP)

3 EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu 

·         Moodul I - Sissejuhatus: koolitaja ja täiskasvanud õppija

·         Moodul II - Õppeprotsessi juhtimine

·         Moodul III - Portfoolio koostamine

Õpingute lõpetamise nõuded

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest

·         Iseseisvatöö esitamine (portfoolio)

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

Koolituse tulemusena peavad õppijad omandama:

·         planeerib ja juhib oskuslikult õppeprotsessi

·         läheneb individuaalselt ja arvestab õppuri võimeid

·         oskab luua soodsa õpikeskkonna

·         oskab valida sobivaid õppemeetodeid ja – tehnikaid

·         tegeleb enda pideva analüüsiga  ja arenguga

·         järgib täiskasvanute koolitaja kutse-eetikat

Hindamine

        ·         Mitteeristav - eneseanalüüs, koolituskava, portfoolio

Koolituse maksumus sisaldab

       ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

Hind

 

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.