Meie eesti keele kursuste grupid on mõistlikult väikesed (kuni 10 inimest) selleks, et pakkuda õppijale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga vastavalt tema oskustele ja vajadustele. Liskas on võimalus omandada keel ka individuaalõppena.


ÕpMeie õpetajad omavad eesti filoloogia alast haridust ja pikaajalist töökogemust eesti keele õpetamisel. etame eesti keele tavakursusi tasemetel A2 – B2

Vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale 2.10.2018 nr 1.1-3/18/256 omab OÜ Keerub tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistuskursuste korraldamiseks tasemetel A2, B1 ja B2.