ÕPPEKAVA

Õppekava nimetus

Esmaabi koolitus

Õppekavarühm

Töötervishoid ja -kaitse

Õppekeel

Eesti keel

Õppe eesmärgid

Põhiteadmiste ja –oskuste õpetamine esmaabi andmiseks.

Õppe kestus

2 päeva

Õpingute alustamise tingimused

Eesti keele valdamine õpitava mõistmiseks.

Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi (16 auditoorset tundi, iseseisev töö puudub)

Õppe sisu

·         Kannatanu seisundi hindamine.

·         Elupäästva esmaabi võtted.

·         Abistamine erinevate õnnetuste ja haigusjuhtude korral.

·         Verejooksud ja nende sulgemine.

·         Šokk ja selle tunnused.

·         Erinevad haavad ja nende sidumise tehnikad.

·         Kolmnurkrätiku ja termokile kasutamine.

·         Traumad ja luumurrud.

·         Mürgistused, söövitused ja põletused.

·         Külmakahjustused ja alajahtumine.

·         Hädaabi kutsumine.

Õpingute lõpetamise tingimused

100% osalemine kontakttundides.

Õpiväljundid

·         Oskab hinnata kannatanu seisundit.

·         Teab enamlevinud haigusseisundeid ja oskab sobivalt tegutseda.

·         Oskab sulgeda verejooksu ja siduda erinevaid haavu.

·    Oskab panna kannatanu šoki- või stabiilsesse külili asendisse ning teab, millal asendeid kasutada.

·         Tunneb ära elumärkide puudumise ja oskab kannatanut elustada.

·         Oskab kasutada kolmnurkrätikut ja termokilet.

·         Oskab tegutseda luumurdude korral.

·         Oskab anda esmaabi mürgistuste, söövituste ja põletuste korral.

·         Oskab tegutseda külmakahjustuste ja alajahtumise korral.

·         Oskab teha kõne häirekeskusesse.

Lektorid

·         Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.

·         Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.

Õppematerjalide loend

Õppe läbimiseks ei ole ette nähtud õppematerjale.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat.

Hind

60 € (sisaldab käibemaksu)

Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.