Esmaabi põhikoolitusel käsitletavad teemad:

  • tegutsemine sündmuskohal,
  • esmaabi erinevate haigusjuhtumite ja õnnetuste korral,
  • hädaabi kutsumine,
  • praktilised esmaabivõtted,
  • eluohtlikud seisundid ja elupäästev esmaabi,
  • esmaabivahendid ja nende kasutamine.

Põhikoolituse maht on 16 tundi (2 päeva), millest üks päev on loengud ja teine päev praktiline õpe. Meie koolitajad on läbinud Eesti Punase Risti esmaabiõpetajate kohustusliku väljaõppe.