Õppekava nimetus

Ettevõtluskoolitus (eesti keeles)

Entrepreneurship training (inglise keeles)

Kурсы предпринимательства (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Õpetajakoolitus ja kasvatusteadused (14)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Kutseõpetaja koolitus - 146

Õppekeel

eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

1.     Anda teadmisi ettevõtluse vormidest ja selle asutamise tingimustest

2.     Anda praktilisi oskusi ettevõtte loomiseks ja äriidee arendamiseks

Õppekava ajaline kestus

Kuni 3 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         soov luua oma ettevõte

·         põhihariduse olemasolu

·         arvutikasutamise oskus

·         koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek

Õppeaeg

76 tundi (kontakttunnid - 50 tundi, iseseisev töö - 26 tundi)

Maht (EAP)

3 EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu

  • Moodul I - Sissejuhatus ettevõtlusesse
  • Moodul II - Äriidee ja äriplaan
  • Moodul III - Toode, arendus  ja turundus
  • Moodul IV - Väikeettevõtte raamatupidamise põhialused
  • Moodul V - Finantsplaneerimine, maksunduse alused
  • Moodul VI - Tööõigus ja lepinguõigus
  • Moodul VII - Töökeskkond - tööohutus ja tervishoid
  • Moodul VIII - Väikeettevõtte administratiivtöö
  • Moodul IX - Äriplaani koostamine ja kohtumised praktikutega

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

·       teadmised ettevõtluse vormidest

·       tundma kehtivat tööõigust

·       raamatupidamise põhialuseid

·       ettevõtte administratiivtöö korraldamine

·       äriplaani ja -mudeli  koostamise etapid

Hindamine

·         mitteeristav - valikvastutsega test. Eelduste kontrollimine potentsiaalsete klientidega, ärimudeli koostamine ja rühmakaaslase ärimudeli tagasisidestamine, turu kaardistamine ja oma toote/ teenuste hinnaanalüüs, pearaamatu täitmine ja raamatupidamise aastaaruande koostamine, maksude ja maksete arvutamine ettevõtja poolelt, vabalt valitud lepingu koostamine ning paarilise lepingu analüüs, oma tulevase ettevõtte riskianalüüsi koostamine, äriplaani koostamine ja tagasisidestamine

Õpingute lõpetamise nõuded

·         õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest, on koostanud ja kaitsnud oma äriplaani - tunnistus;

·         õppekava läbimine vähemalt 60% ulatuses ja/ või ei ole kaitsnud äriplaani - tõend

Koolituse maksumus sisaldab

        ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.