OÜ Keerub loodi  2013. aastal ja tegeleme  erinevate tööturuteenuste, koolituste ja sotsiaalsete teenustega.

Teenuseid viime läbi nii eesti kui vene keeles. Kliendid on  erineva sotsiaalse taustaga, nende hulgas on olnud nii varjupaikade elanikke kui ka erineva erivajaduse/ puudega  inimesi.  

Personal on olnud püsiv ning pädev lahendamaks erinevaid sotsiaalseid probleeme. Tööjõud on altis erinevatele koolitustele, teabepäevadele, mis annab tunnistust selle kohta, et nad on kursis uuemate teadmistega ja seetõttu on ka töötulemus kvaliteetne ja kaasaegne.