ÕPPEKAVA

Õppekava nimetusHooldaja koolitus

 

Õppevaldkond ja-rühm

Tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund,  õppekavarühm: eakate ja puudega täiskasvanute hooldamine

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

·      Õppekava eesmärgiks on anda vajalikud teadmised ja oskused sotsiaal- ja avahoolduse alal.

·      Õpilaste asjatundlikkus saavutatakse teoreetilise ja praktilise õppetöö kaudu koolis ning tööpraktika kaudu sotsiaalhooldusasutustes ja avahoolduses.

Õppeaja kestus

4 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         Soov omanda hooldustöötaja kutse,

·         vähemalt põhiharidus,

·         hea füüsiline tervis,

·         arvutikasutamise algteadmised,

·         koolituskaardi omanikel töötukassa nõusolek.

Õppekava maht

240 akadeemilist tundi (144 auditoorset tundi, 16 tundi iseseisvat tööd, lisaks 80 tundi praktikat)

Õppekava sisu

Moodul I – Üldteadmised (15 tundi)

Moodul II – Psühholoogia, sotsiaalsed oskused ja klienditeenindus (32 tundi)

Moodul III – Hoolduse alused (83 tundi)

Moodul IV – Praktilised oskused ja teadmised (30 tundi)

Moodul V – Praktika (80 tundi)

Õpingute lõpetamise tingimused

·      Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses.

·      Moodulite vahehindamised on sooritatud positiivsetele tulemustele.

Hindamise kriteeriumid

·       Teoreetilised teadmised – mitteeristav, kirjalikus testis saavutatud tulemuseks vähemalt 45%.

·  Praktika – mitteristav, kirjalik tagasiside, mis sisaldab ülevaadet praktikandi peamistest tööülesannetest, tema tugevustest ning arendamist vajavatest teadmistest ja oskustest.

Õpiväljundid

Koolituse tulemusena peavad koolitatavad omandama:

·       on võimeline töötama nii sotsiaalhoolekandeasutustes kui ka ava-hoolekandes.

·  oskab näha ja lahendada laste, erivajadustega inimeste ja vanurite probleeme tänapäeva ühiskonnas.

·        oskab aidata, tunneb ja on omaks võtnud sotsiaalalal aktsepteeritava inimkäsitluse.

·   oskab valida abivajaja eale, arengule ja vajadustele vastavaid arendamis- ja abistamisviise, rehabilitatsioonimeetodeid ja neid rakendada.

·         teeb koostööd nii meeskonna kui ka abivajajate ja nende lähedastega.

·         on orienteeritud kliendikesksusele ja pidevale oma töö täiustamisele.

Peamised lektorid

1.      Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister.

2.      Tiia Kirss – AS Rakvere Haigla siseosakonna õendusjuht.

3.      Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla siseneuroloogia osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde.

Õppekeskkonna kirjeldus

Õppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinnan tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele.

Hind

1735,2€ (sisaldab käibemaksu)

 

Hind sisaldab:

·         õppetöö,

·         õppematerjalid,

·         tunnistus või tõend,

·         kohvipausid.