Individuaalne töölerakendamine on teenus, mille käigus juhendatakse ja toetatakse tugitegevuste kaudu inimesi, kes vajavad  nende erivajadustest lähtuvalt töökoha leidmisel abi. Teenuse käigus tegeletakse tööotsingute motiveerimise ja toetamisega ning aidatakse leida sobiv töö. Vajadusel abistatakse suhtlemisel tööandjaga nii tööotsingute kui töötamise ajal.