Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ning vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist ja tagasisidestamist.

Kaitstud töö tähendab, et vähenenud töövõimega inimene saab  teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi. 

Kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks, mis võivad kokku kesta kuni kaks aastat. I etapis toimub kliendi töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse kujundamine ning sobivate tööde leidmine, mida isik saaks kaitstud tingimustes teha. II etapis töötab vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustes, kuid samal ajal nõustatakse ja toetatakse teda, et ta leiaks töö avatud tööturul. III etapis liigub vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustega töölt avatud tööturule, teenuseosutaja tugi väheneb ajas järk-järgult.

 

Teenusele saamiseks:

 

Töötukassa- palun pöördu oma juhtumikorraldaja poole;

Sotsiaalkindlustusamet- teenusele saamiseks tuleb isikul või tema seaduslikul esindajal esitada Sotsiaalkindlustusametile pikaajalise kaitstud töö teenuse taotlus http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/iseteenindus/blanketid#Muud%20blanketid