Õppekava nimetus

Motivatsioonikoolitus (eesti keeles)

Motivational training (inglise keeles)

Mотивационный тренинг (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (üldine) -310

·         Psühholoogia - 311

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

Innustada osalejaid koolituse toimumise ajal, anda igale osalejale võimalus leida endas oma isiklik motivatsioon tegutsemiseks, leida käimapanev jõud ning õppida võimalusi sellele ligipääsuks igal hetkel, kui selle järele on vajadus. Leida endas jõudu ja tahet naasta tööturule, kasutades erinevaid meetodeid ja tehnikaid.

Õppeaja kestus

2 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         soov edasi areneda

·         soovitavalt põhiharidus

·          arvutioskus algtasemel

Õppeaeg

80 tundi (kontakttunnid - 75 auditoorset akadeemilist tundi, iseseisev töö - 5 tundi)

Maht (EAP)

 

Õppekava sisu

Moodul I - Enesereflektsioon

Moodul II - Ettevõtlus ja tööturg

Moodul III - Tööturule sisenemine

Õppekava eduka läbimise korral omandatavad teadmised ja oskused

·         oskab kasutada eneseregulatsiooni võtteid

·         oskab ennast juhtida

·         oskab säilitada tasakaalukust sotsiaalsetes suhetes

·         on  kujunenud positiivne õpihoiak

·         oskab orienteeruda tööturul avaldatud pakkumistes

·         on omandanud baasteadmised ettevõtluse alustamiseks

·         oskab koostada kandideerimisdokumente

Hindamine

·         mitteeristav - eneseanalüüs, valikvastutsega test, referaat „Õpioskused ja -meetodid“

Õpingute lõpetamise nõuded

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses

·         sooritatud on II mooduli valikvastustega test positiivsele tulemusele (vähemalt  50 % õigetest vastustest)

·         esitatud on I ja III mooduli nõutud tööd

Koolituse maksumus sisaldab

        ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.