Naiste tugikeskuse teenus on ohvriabi seaduse tähenduses liitteenus, mille eesmärk on aidata kaasa naistevastase vägivalla ohvriks langenud naise vägivallast pääsemisele ja iseseisva toimetuleku saavutamisele, pakkudes turvalist keskkonda ja nõustamist ning vajaduse korral turvalist ajutist majutust nii naisele kui temaga kaasa olevatele lastele.

Pakutavad teenused on:

  • ohvri ja tema laste esmane kriisinõustamine
  • ohvri ja tema laste juhtumipõhine nõustamine
  • ohvri psühholoogiline nõustamine ja psühhoteraapia 
  • ohvri juriidiline nõustamine
  • ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamine ja abistamine

Teenuse kättesaadavus ja maht:

  • tugikeskuse Teenus ei eelda suunamist, iga naistevastase vägivalla ohver võib pöörduda otse naiste tugikeskuse poole abi saamiseks.
  • teenuseid osutatakse olenemata ohvri rahvastikuregistris olevast elukohast.
  • esmase nõustamise ja juhtumipõhise nõustamise maht ei ole piiratud, psühholoogilise nõustamise, psühhoteraapia ja juriidilise nõustamise maht sõltub nii ohvri vajadustest kui tugikeskuse võimalustest.
  • turvalise ajutise majutuse teenust osutatakse ohvrile kuni 6 kuud. 

 

 

Tagame ohvri konfidentsiaalsuse varjupaigas viibimise ajal ning nõustamis- või tugiteenuse kasutamisel.

 

Helista

56846601 või 56155924