Emotsionaalne vägivald (k.a vaimne, psühholoogiline vägivald) on verbaalne või mitteverbaalne rünnak, mis kahjustab teist inimest emotsionaalselt ning alandab ta eneseväärikustunnet. Emotsionaalne vägivald on pidev ja tahtlik teisele inimesele haiget tegemine ja tema tunnete riivamine. Ohvrid peavad emotsionaalset vägivalda ka kõige laastavamaks ja raskemini talutavaks.

 

 • kritiseerimine ja halvustamine,

 • sõimamine,

 • süüdistamine,

 • alandamine,

 • hirmutamine,

 • ähvardamine,

 • pidev kontrollimine,

 • sotsiaalne isoleerimine,

 • manipuleerimie,

 • ignoreerimine,

 • liigne armukadedus

 

Füüsiline vägivald on tahtlik füüsilise jõu kasutamine vastu teise isiku tahtmist põhjustades teisele inimesele vigastusi, füüsilist valu või isegi surma. Füüsiline vägivald on kõige kergemini tuvastatav vägivalla liik, kuna ohvril on nähtavad füüsilised kahjustused.

 

 • tõukamine,

 • kriimustamine,

 • kinni hoidmine,

 • raputamine,

 • löömine,

 • peksmine,

 • juustest tirimine,

 • kägistamine,

 • lämmatamine,

 • hammustamine,

 • mürgitamine,

 • põletamine,

 • kinnisidumine,

 • relvade kasutamine,

 

Seksuaalne vägivald on igasugune seksuaalse sisuga käitumine, mille kaudu kontrollitakse, manipuleeritakse või alandatakse teist inimest.

 

 • käperdamine,

 • pealesunnitud suguühe,

 • sadism,

 • vägistamine

 

Majandusliku vägivalla korral kontrollib vägivallatseja partneri raha kasutamist või partnerile kuuluvaid materiaalseid ressursse. Majanduslik vägivald raskendab partneri iseseisvat materiaalset toimetulekut ning võib muuta partneri vägivallatsejast sõltuvaks.

 

 • raha äravõtmine,

 • pangakaartide enda käes hoidmine,

 • ostude pidev kritiseerimine,

 • ostude ja majapidamiskulude piiramine/ takistamine,

 • elatisraha maksmata jätmine,

 • hariduse omandamise/ töötamise takistamine,

 • ühiselt soetatud vara enda nimele registreerimine,

 • võlgade tekitamine,

 • ebaseaduslikes tehingutes osalemise sundimine