Otsi koolitusi

Tegevusjuhendajate koolitus

Postitatud: 2017-09-16 06:02:57 Kategooria: Teenused

Tegevusjuhendajate koolitus 06.10.2017-02.03.2018

* Koolitusel osalemiseks on vajalik vähemalt keskharidus ja soov töötada tegevusjuhendajana.

* Koolituse lõpetanu teab ja tunneb erihoolekande valdkonda reguleerivat seadusandlust ning erihoolekande teenuseid; oskab kasutada kaasaegseid juhtimismudeleid ning tunneb kliendi vajadusi elukaare erinevatel etappidel, oskab koostada vajalikke dokumente ning hinnata kliente. Kursuse läbinu suudab eristada erihoolekande teenuseid tarbivaid sihtrühmi, tunneb ära diagnoosidega kaasnevaid sümptomeid, suudab luua toetavat keskkonda erinevatele sihtrühmadele, kasutab erinevaid juhtumisvõtteid vastavalt kliendi arengutasemele, suudab kujundada teenust saava kliendi päeva ning valida tema tegevusvõimet toetavaid ja arendavaid tegevusi.

* Nõuded õppekava läbimiseks: osalemine 80% ulatuses kontakttundidest, 4 testi sooritamine positiivsele tulemusele ja tegevusplaani koostamine teenust saavale kliendile ning lõputöö kaitsmine.

* Koolitus toimub reedeti ja laupäeviti, vastavalt tunniplaanile 6-8 tundi. Koolituse maht on 260 tundi. Õppekava  leiad http://keerub.eu/tegevusjuhendaja-koolitus

* Koolituse maksumus 1690€ sisaldab õppematerjale, labori kasutamist ja kohvipause.

* Väljastatavad dokumendid: tunnistus- õppekava on läbitud 80% ulatuses, testid on sooritatud positiivsele tulemusele ning on kaitstud lõputöö.

*