Pole tugevamat võitjat kui see, kes suutis ennast võita.

                                                                  Henry Ward Beecher

 

Psühhoteraapias käsitletakse inimese kogemusi ja üleelamisi sügavamal tasemel kui esmases nõustamistöös. Terapeut aitab inimesel oma mõtteid ja tundeid selgemalt mõista ja ümber mõtestada, häirivaid tegureid enda juures läbi töötada ja kontrolli alla saada.

Teraapias, nagu paljudes muudeski valdkondades, on "töö tellija materjalist". Protsess ei saa toimuda kindla programmi järgi. Tulemus sõltub sellest, kui avatud ja julge on inimene oma kogemuste ja valuga tegelemiseks, kui motiveeritud on ta pingutama ja muutuseid ellu viima. Terapeut ei võta kellegi probleemi endale ega kingi uut elu, vaid aitab mõista olukordi ja iseennast ning suunab lahendusi leidma.

Teraapia tulemusena mõistab inimene ennast tervikuna paremini. Tal on paranenud keskendumis- ja töövõime, suurem eneseteadlikkus ja oskus pingetega toime tulla.