Psühholoogiline nõustamine on koostöösuhe, mille käigus aitab nõustaja  kliendil lahti mõtestada probleemsed olukorrad. Koos arutletakse võimalike põhjuste üle ning püütakse leida lahendusi, mis aitaksid saavutada parimaid võimalikke tulemusi. 

Nõustamine tähendab vestlust, mille käigus saadakse oma mõtetele vastukaja ning küsimustele vastused. 

Nõustamise eesmärk on parendada inimeste heaolu, leevendada pingeid, lahendada kriise ja probleeme, konflikte inimeste ja gruppide vahel; samuti edendada inimese iseseisvust probleemide lahendamisel, sh toetada inimeste toimetulekut saavutamaks:

  • enesele püstitatud eesmärke
  • paremat arusaamist iseendast, oma võimetest ja situatsioonidest
  • suuremat enesekindlust, oskusi ja enesetõhusust valikute, otsuste tegemisel.