Teenuse eesmärk on tõsta  alkoholi- ja narkosõltuvusega klientide toimetulekut ja  tööhõivevõimet. Selleks viiakse läbi teenusele suunatud klientide nõustamine, mis aitab neil sõltuvusest vabaneda või see kontrolli alla saada. Nõustamise käigus leitakse koostöös kliendiga talle sobivad lahendused tema elus tekkinud pingetele ja probleemidele, et ta saaks parandada oma toimetulekut elus ja töö leidmisel. Nõustamise tulemusena on sihtgrupi liikmed vabanenud sõltuvusest või on astutud olulisi samme selle kontrolli alla saamiseks, sh tehtud ettepanekud edasisteks tegevusteks, mida konkreetne sihtgrupi liige vajab.