Sotsiaalnõustamisteenuse eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimise ennetamine ning isikute abistamine, kellel on juba tekkinud lahendamist vajavad probleemid.

Sotsiaalnõustamisteenus on suunatud isikule või perekonnale, kelle iseseisev toimetulek on sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste tegurite tagajärjel häirunud või häirumas.

Õigus teenust saada on nii isikul, kellel on tekkinud probleemid, kui ka nendel, kes temaga koos elavad, sest sageli puudutab tekkinud probleem (nt ühe pereliikme haigestumine, töötuks jäämine jne) kõiki koos elavaid isikuid. Sellest tulenevalt tuleb teenust pakkuda ka neile, kelle toimetulekuvõime on seoses probleemiga häirunud.