OÜ Keerub tegeleb erinevate sotsiaalteenuste, nõustamiste ning koolituste pakkumisega.

Teenused ja nõustamised on kliendipõhised ning nende eesmärgiks on parendada klientide sotsiaalset ja psühholoogilist toimetulekut.

Koolitused on samuti sotsiaalse suunitlusega ning eesmärgiga välja koolitada spetsialiste, kes toetaksid inimesi sotsiaalsete-, psühholoogiliste- ja teiste probleemide lahendamisel ning nende ühiskonnas hakkama saamist.