Tööklubi eesmärk on valmistada osalejat ette tööotsimiseks ja tööeluks, anda ülevaade tööturuolukorrast ja töövõimalustest juhendatud klubilise tegevuse vormis. Tööklubis osalemine võimaldab osaleda kovisioonis ja saada tuge samas olukorras olijatelt ja juhendajalt. Tööklubis võivad osaleda kõik inimesed, kelle töölesaamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.