Õppekava nimetus

tööotsingu koolitus (eesti keeles)

 job search training (inglise keeles)

 курсы поиск работы (vene keeles)

Õppekavarühm

Vastavalt ISCED 97 õppekavarühmade klassifikatsioonile on õppesuunad:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused (31)

·         Ärindus ja haldus (34)

ja õppekavarühmad järgmised:

·         Sotsiaal- ja käitumisteadused- 310

·         Töökorraldus- 347

Õppekeel

Eesti keel ja vene keel

Õppe eesmärgid

  1.  Innustada osalejaid koolituse toimumise ajal, anda igale osalejale võimalus leida endas oma isiklik motivatsioon tegutsemiseks. Õpetada, kuidas leida tööd, kasutades erinevaid allikaid, samuti anda praktilisi näpunäiteid, kuidas koostada korrektseid kandideerimisdokumente ning läbida erinevat liiki töövestluseid ning täiendada arvutioskusi, mis tulevad kasuks tööotsingu alal.

Õppeaja kestus

Kuni 2 kuud

Õpingute alustamise tingimused

·         soov omandada praktilisi teadmisi tööotsingu alal

·         õppida või arendada oma arvutioskusi

Õppeaeg

80 tundi (kontakttunnid - 52 auditoorset akadeemilist tundi, iseseisev töö - 28 tundi)

Maht (EAP)

 3 EAP (1 EAP=26 tundi üliõpilase poolt õppeks kulutatud tööle, millesse on arvestatud kontaktõpe (sh e-õpe), praktiline töö (sh praktika), iseseisev töö ja õpiväljundite hindamine)

Õppekava sisu

Moodul I - Enesereflektsioon ja sotsiaalsed oskused

Moodul II - Tööturu hetkeolukord

Moodul III - Tööturule sisenemine

Moodul IV - Praktiline arvutiõpetus

Õpiväljundid

·         teab ja oskab kasutada erinevaid tööotsingu portaale

·         oskab koostada korrektseid kandideerimisdokumente

·         teab erinevaid tööintervjuu liike ning oskab vastavalt neile käituda

Hindamine

·         mitteeristav - eneseanalüüs, korrektne CV ja tööpakkumisele sobiv kaaskiri ja/või motivatsioonikiri

Õpingute lõpetamise nõuded

·         Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses kontakttundidest

·         Esitab enda koostatud korrektsed kandideerimisdokumendid

Koolituse maksumus sisaldab

        ·         õppetöö

·         õppematerjalid

·         tunnistus või tõend

·         kohvipausid

 Hind

 

 

Kohustusliku ja soovitusliku kirjanduse nimekiri saadetakse arve või kinnituskirja laekumisel e-kirjaga.