Tugiisiku teenuse kasutajat abistatakse jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel ning õiguste teostamisel. Aidatakse toime tulla raske olukorraga igapäevases elus. Tugiisiku teenuse saajat motiveeritakse, julgustatakse ning pakutakse talle emotsionaalset tuge. Vajadusel juhendatakse konkreetsete toimingute (igapäevased majapidamistööd, asjaajamine, kontaktide loomine jms) tegemisel või õppimisel.

Tugiisiku teenuse saajale määratakse tugiisiik, kes ei tee oma kliendi eest tegevusi, vaid suunab ja abistab.

Sihtrühm:

  • sotsiaaltöötaja poolt määratud isikud
  • asendushoolduselt elluastujad
  • pereliikmete poolt soovitatud lähedane, kes vajab tuge

 

Asendushoolduselt elluastujatele pakume teenust ida, lõuna ja põhja piirkonnas.

Teenus asendushoolduselt või hooldusperest lahkujatele- infovoldik: Lae alla siit