OÜ Keerub töötajad on osalenud erinevates rahvusvahelistes projektides. Kohtudes koostööpartneritega, oleme tutvunud  nende tööga, arutanud võimalusi kuidas oleks võimalik nähtut rakendada Eestis, tuginedes nende kogemustele ja oskustele.

Projektides osalemine on arendanud Keerubi töötajaid ning võimaldab neil oma omandatud oskusi ja teadmisi kasutada igapäevatöös. Lisaks oleme leidnud väga häid rahvusvahelisi koostööpartnereid.