2017. aastal viis OÜ Keerub läbi Erasmus+ projekti "Sotsiaalsed toimetulekuoskused erinevate vajadustega õppijate edu võtmeküsimus”. Projekti eesmärgiks oli parendada oma töötajate oskusi, mis võimaldab toetada kliente, tagamaks nende sotsiaalne toimetulek. Aasta jooksul tutvuti Prantsusmaa, Kreeka ja Portugali partnerorganisatsioonide meetoditega, mida kasutatakse klientide sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Projekti raames tutvuti erinevate meetoditega, mida rakendada oma töötajate pädevuste suurendamiseks ning klientide elukvaliteedi tõstmiseks.

Projekt koosnes kolmest osast:

19.06-25.06.17 toimus Prantsusmaal esimene partnerorganisatsiooni külastus. GIP-FCIP de l’académie de Caen tutvustas OÜ Keerubi töötajatele programme ja meetodeid, mida kasutatakse (GRETA, kommunikatsiooni töötuba, draama tehnikad ning digitaalne mäng) klientide ja õppijate sotsiaalsete toimetulekuoskuste parendamiseks. Reisijaid kaasati erinevatesse töötubadesse, innustati aktiivselt osa võtma draama tehnikatest ning oli võimalus lähemalt tutvuda Prantsusmaa töötute ümberõppe süsteemiga, külastades logistiku-, aedniku-, õmblusdisaini- ja kokaõppe õppekodasid.

 

Teise projekti osas käisid kaks OÜ Keerubi töötajat 24.07-30.07.17 firmat esindamas Kreekas. Partnerorganisatsioon CRYSTAL CLEAR SOFT tutvustas kohapeal välja töötatud digitaalseid õppemänge (õpimäng düsleksia varajaseks avastamiseks), mängude kasutusvõimalusi ja mõju klientide õppimisvõimele.

 

Projekti 3. osa toimus 25.09-01.10.2017 Portugalis ning võõrustajaks oli EPRALIMA Kutsekool Arcos de Valdevez´ises.

Kohtumise üheks eesmärgiks oli tutvuda erivajadustega inimeste koolitusvõimalustega ja toetavate sotsiaalsüsteemidega. Seepärast kohtuti erinevate sotsiaalsfääri töötajatega üheksas erinevas  asutustes, mis andsid tunde, et vahet pole millises riigis Sa elad/oled, probleemid ja avalik tähelepanu on sarnased. Kohalikus päevakeskuses olles ja intellektipuudega inimeste liidus (APPACDM), saadi uusi ideid ja meetodeid, kuidas   mõista ja toetada erivajadustega inimesi veelgi tõhusamalt.  Samuti oli meeldivaks üllatuseks see, et APPACDM´ses, mis asub linnas, võimaldatakse õppida aednikuks ning seda praktiseerida oma vastutusalas oleval aialapil. Iga tulevase aedniku kasvatatud saadusi kasutatakse liidu köögis, kus õpetatakse abikokkasid.  Igale inimesele lähenetakse individuaalselt ning tööturule sobivad kliendid peavad juba õppe alguses arvestama täpselt samade tingimustega nagu nõutakse tööturul (tööaeg, tööriietus ja- vahendid), et vältida reaalses tööelus ootamatustega kokku puutudes tagasilangusi. Lisaks arendatakse meeskonnatöö oskusi ning valmistatud esemete kvaliteedikontroll on väga tõhus.

 

Analüüsides meie ja nende tööd, saame väita, et meie probleemiks on eelkõige ajaressurss  ja personali teadmiste järjepidev laiendamine.

Teiseks eesmärgiks oli leida koostööpartnereid, kellega oleks ka edaspidi võimalik arutleda tekkinud olukordade üle ja vajadusel/võimalusel kohtuda. Vastuvõtjad olid agarad uurima ka Eesti süsteeme ja võimalusi. Vestlustes selgusid ka uued koostöövõimalused.

Õpiränne meist nii kaugele maale nagu Portugal, Prantsusmaa ja Kreeka, andis teadmise, et ühtses Euroopas on palju sarnaseid probleeme. Partneritega kohtumine andis värskeid mõtteid edasiseks tööks erivajadustega inimestega.