Võlanõustamine on teenus, mille eesmärk on parandada raskustesse sattunud isiku või tema perekonna toimetulekuvõimet. 

Võlanõustaja vastuvõtule tuleks pöörduda, kui

  • tekkinud on võlgnevused, mis ületavad Teie varalisi võimalusi
  • võlausaldajad või inkassofirmad saadavad ähvardusi ja arusaamatult suuri nõudeid sisaldavaid kirju,
  • võlausaldajad või inkassofirmad esitavad Teie vastu avaldusi kohtusse
  • võlgu nõuab sisse kohtutäitur.

Võlanõustamine ei anna inimesele materiaalset abi.