19. veebruaril 2020 toimus Paides puhastusala võrgustikuseminar. Kohal olid kutseõpetajad, lõimitud erialade õpetajad, arendustöö spetsialistid ja töömaailma esindajad. Päeva jooksul tehti ülevaade kutsehariduse arengutest erivajadusega õppijatele, puhastusala virtuaalõppest ja kutseeksamist.

Kohtumise teises pooles tegime ülevaate Cobalt projektist: eesmärk, tegevused ja arengud läbi projekti perioodi. Samuti tutvustasime äpi tehnilist poolt ja selle erinevaid võimalusi koos esitlusega. Lõpetasime ühise aruteluga, milline on õpivahendi võimalik kasutamine pärast projekti, samuti võimalikud takistused ja alternatiivid nende ületamiseks. Seminaril oli uusi huvilisi, kes leidsid, et Cobalt äpp on väga hea võimalus õpiraskustega õppijatele, et kutse omandamine koolis ei jääks pooleli. Õpivahend on praegu veel piloteerimisel erinevates koolides Eestis, Prantsusmaal, Rumeenias ja UK-s.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg