OÜ Keerub loodi 2013. aastal, et läbi teenuste ja koolituste anda panus meie kogukonna inimeste tööalasele, sotsiaalsele ja isiklikule arengule. Meie meeskonnas on sotsiaaltöötajad ja nõustajad, tegevusjuhendajad ja täiskasvanute koolitajad. Peame oluliseks elukestvat enesetäiendamist ja head koostööd nii partnerite kui ka klientidega.

Me kõik elame ja tegutseme parimate soovide ja kavatsuste järgi. Me teeme just seda, mida parajasti teha oskame ja õigeks peame. Vahel lihtsalt ei ole oskused piisavad. Kuid hea uudis on see, et need on alati õpitavad. 

Vastused ja lahendused on meis endis olemas, need peab vaid üles leidma. Oskused on ka sageli olemas, need tuleb meelde tuletada ja kasutusele võtta. Mõnikord segab oskuste ja lahenduste kasutamist häiriv tunne – ka sellega toimetulek on õpitav. Seega me usume, et lahendamatuid probleeme pole olemas ja me kõik suudame oma raskuseid ületada. Erinev on vaid selleks kuluv aeg ja abivajadus.

“Ja millal kavatsed Sina oma unistuse täide viia?” küsis meister oma jüngrilt.

“Siis kui juhus tekib.” vastab too.

Kui meister vastas: “Juhus ei saabu kunagi, juhus on juba olemas.”

Anthony De Mello