21.-25. oktoobril toimus COBALT äpi õpetajatele koolitus Inglismaal, Plymouthi linnas. Eestist osales kolm inimest: kaks koolitajat Keerubi meeskonnast ja üks kutseõpetaja Viljandi Kutseõppekeskusest.

Esimene koolituspäev andis osalejatele ülevaate autismist, emotsionaalsest intelligentsusest ja sellest, kuidas inimesed üldse õpivad. Autismi spekter on väga lai ja kindel on see, et ühtegi tüüpilist autisti pole olemas. Vaatenurk, kuidas autismi ja sellega seotud ärevust käsitleti, oli täiesti teistsugune kui seni õpitu ja kogetu. Mõistmine on olulisem kui sildistamine ja autismi mõistmist andis see päev väga palju juurde.

Emotsionaalsele esimesele koolituspäevale järgnesid teemadena erinevad õpistiilid, kommunikatsioon ja turvalisuse vajadused. Oli huvitav testida domineerivat õppimise viisi iseenda puhul ja mõelda, millised on minu jaoks sobilikud meetodid õpitava paremaks omandamiseks. Samuti saime hinnata oma suhtlemise stiili ning arutasime selle üle, millised on konflikti käsitlemise võimalikud viisid ja kuidas aitavad need kaasa võistlemisele või koostööle. Õhtu lõpetas turvalisus õppeprotsessis. Lektor jagas olulist materjali, kuidas lahendada erinevaid ebaturvalisi olukordi, kuhu võivad õpilased sattuda. Mõtlesime näidisülesannete pinnalt koos, kust läheb üldse turvalisuse piir klassiruumis või õpetajaga suheldes.

Kolmas teoreetiliste teemadega kaetud õppepäev sisaldas hindamismeetodeid ja õpiväljundeid. See on valdkond, kus meil oleks veel üsna palju õppida, sest kipume liialt bürokraatlikud ja ametlikud olema, samuti üpris paindumatud. Õpilastele sobilikke ja tegelikke oskusi demonstreerivaid meetodeid on rohkem kui ainult eksam ja praktika. Võiksime olla loovamad ja avatumad, arvestada rohkem individuaalsust.

Koolituse neljas ja viies päev olid Cobalti projekti ja äpi päralt. Vaatasime koos, mida keegi oli äpis katsetanud, millised praktilised küsimused tekkisid tehnilises osas ja kuidas võiks äppi arendada veel kasutajasõbralikumaks. Tegime ka avatud kosmose töötuba ja ründasime ajusid – millised võiksid olla projekti arendused või laiendused tulevikus? Kui on koos head ja asjalikud inimesed, sünnib ikka uusi mõtteid. Loodame, et ka äpi laiendused saavad kunagi reaalsuseks. Nii saame aidata veel rohkem inimesi, kes võiksid tunda ennast edukamalt õppeprotsessis ja kindlamalt avatud tööturgu uudistades.

Järgmine kohtumine juba algaval kuul, novembris 2019. Siis võõrustavad meid koostööpartnerid Rumeeniast.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg