27. augustil 2020 tegime Cobalt projekti koostöö raames koolituspäeva Viljandi Kutseõppekeskusele Ojakol, Pärnumaal. Teemaks oli suhtlemine erinevates keerulistes olukordades, mis võivad ette tulla õpilaste ja lapsevanematega.

Suhtlemine algab meist endast. Kas hoiame ennast korras ja peame piiri töö- ja puhkeaja vahel? Kas tuleme oma emotsioonidega toime ja märkame oma enesetunde muutumist ebamugavas olukorras? Kas vastutame oma enesetunde eest või süüdistame selles teisi? Kas oskame mitte võtta isiklikult teiste tundeid või ärritume ka ise nende ärritumise peale? Kas oskame üldse nimetada tundeid ja saame aru, mis toimub minu või teise inimesega? Miks me oleme selliseks kujunenud? Olulised küsimused, millega puutume iga päev kokku ja mille üle oli tore koos mõtiskleda.

Lisaks tegime lühikese ülevaate tähtsatest oskustest: peegeldamine erinevatel tasemetel, õpilase aitamine iseendast arusaamisel, praktilised võtted keeruliste tüüpidega toimetulekuks, neli emotsionaalset oskust. Väga oluline on aru saada, et ma ei tule teistega toime, kui ma ei tule toime iseendaga. Minu tassi ei täida keegi, kui ma ise selle eest ei seisa. Aja võtmine iseendale on elementaarne, et taastuda kõigest muust, ka tööst ja perekonnast. Loome oma ellu rohkem tasakaalu ja muretseme vähem!

Me kõik vajame mõnikord rutiinist välja vaatamist. Vajame boxipeatust, et mõelda, kes me oleme ja kuhu oleme jõudnud. Töökate ja kohusetundlikena jookseme palju, kuid võime kaotada õige suuna, kui ei peatu, et veenduda – kas see, mis ma teen, viib mind eesmärgile lähemale ja pakub mulle rõõmu? Eesmärgid on tähtsad nii töös kui ka isiklikus elus. Me ei saa olla päriselt õnnelikud, kui oleme tasakaalust väljas ja kasutame näiteks tööd rahuldava eraelu kompensatsiooniks.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg