9-10. aprillil toimus COBALT projekti kohtumine Plymouthis Inglismaal. Päevad olid töised ning projekt on jõudmas faasi, kus on võimalik meie pingutusi rohkem näidata nii sidusrühmadele kui ka teistele huvilistele. 😊

Esimesel päeval andsid tehnilised tiimid põhjaliku ülevaate äpi arendamise edasiminekutest, selle probleemidest ja võimalikest lahendustest. Koostööpartneritel oli võimalik aktiivselt uuendatud digitaalset õppeabivahendit katsetada-proovida, panna oma materjale üles ning näha ja analüüsida, kus vajaks äpp muudatusi, arendamist, korrigeerimist.

Suuremat tähelepanu pööratakse ka näidisõppematerjalide valmistamisele. Kuna selle projekti raames keskendume koostööpartneritega toiduga seotud erialadele on universaalseteks teemadeks juba eelnevalt valitud hügieen, tööohutus, suhtlemine ning toidu valmistamine. Meie ülesandeks jääb näidismaterjalide koostamine toidu valmistamise alal ning kavatseme kindlasti kaasata oma ala spetsialistid kutseõpetajate näol, kes on juba selles projektis oma usaldusväärseid ja asjalikke teadmisi jaganud ning aidanud projekti Eesti jaoks relevantseks muuta.

Näidismaterjalid koostatakse COBALT äpis ning muutuvad seal vabalt kättesaadavaks ja kasutatavaks. Suurem katsetamine algab selle aasta lõpus-järgmise alguses, pärast õpetajate-õpetamise koolitusüritust Inglismaal 2019 oktoobris.

Teisel päeval keskenduti projekti ülevaatele, kus projekti väline hindaja andis väga hea ülevaate projekti edasiminekutest, liikmete murekohtadest ning soovitustest paremaks koostööks. Samuti arutleti  levitamise plaani üle ning rõhutati, kuidas ja miks on vajalik meie projekti tulemusi ja edasiminekuid jagada (ka jooksvalt). Oluline, et vajalik info jõuks meie sidusrühmadeni – nendeni, kelle jaoks kogu see projekt ning digitaalne äpp on mõeldud 😊 – kognitiivsete raskustega kutse omandajad ning nende õpetajad, tugiisikud, spetsialistid.

Järgmine kohtumine toimub novembris 2019 Rumeenias, enne mida toimub õpetajate-õpetamise treeningüritus Inglismaal oktoobris 2019. Aga enne seda kõike on veel palju tööd teha.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg