OÜ Keerub osales järjekordsel  COBALT projekti koosolekul, mis toimus sel korral  maalilises Rumeenias Suceavas 2.-4. mail. Tööpäevad olid põnevad, pikad, huvitavalt planeeritud ja väga toimekad.

Projekti eesmärgiks on luua digitaalne abivahend (äpp) hõlbustamaks kognitiivsete õpiraskustega õppijate kutse omandamist.

Eestis, Prantsusmaal, Rumeenias ning Inglismaal viidi läbi küsitlus spetsialistide seas, kes tegelevad kognitiivsete õpiraskustega õppijatega. Küsitluse eesmärgiks oli selgitada välja õppimisel tekkivad raskused, õppimise eripärad ning kasutusel olevate digitaalsete õpiabivahendite plussid ja miinused, ootused arendatavale digivahendile. Saadud vastuste põhjal tehtud kokkuvõtet esitleti toimunud koosolekul, lisaks arutleti läbi järgnevad tööülesanded, pandi paika tähtajad. 

(Eesti keelse raporti lugemiseks kliki SIIA) 

Peale selle külastasime kohalikku rehabilitatsiooni keskust, kus toimus peamiselt vaimse ja füüsilise puudega laste ja noorte taastusravi, päevahoid ning nende arendamine.  Tutvusime ka kooliga, kus õppisid õpiraskustega, sotsiaalsete probleemidega lapsed. Sealsetele õpilastele ja õpetajatele tutvustati projekti, selle eesmärke ja läbiviidud tegevusi ning nad olid sellest väga huvitatud, kuulati ära nende arvamused ja ettepanekud, mida saab arvesse võtta äpi testimisel.

Keerubi meeskonna liikmel Helgel oli võimalus osaleda televisiooni otsesaates koos Inglismaa, Prantsusmaa ja Rumeenia liikmetega, kus tutvustati ja räägiti otseülekandes COBALT projektist.

Kohtumise viimasel õhtul kogunesid kõik  meeskonnad  Rumeenia rahvusrestorani, kus rahvatantsijate ja kohaliku laulja poolt esitatud muusika saatel nauditi rahvustoidu söömist. Õhtu lõppedes jagati kõikidele projektiliikmetele tunnistused koos tänusõnadega ja sooviti jõudu jaksu edaspidiseks.

Järgmine kohtumine toimub oktoobris 2018 Prantsusmaal.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg