Esimene kohtumine toimus Tallinnas 2 – 3 novembril 2017, kus partnerid tutvustasid ennast, räägiti läbi projekti eesmärk, alaeesmärgid lepiti kokku selleks vajalikud tegevused, valiti projekti logo. Projekti eesmärgiks on välja töötada digitaalne õppeabivahend (äpp), et hõlbustada kognitiivsete raskustega õpilaste kutse omandamist.

Projekti esimese väljundi tegevused käivad juba edukalt, kogutakse infot ja sisendeid kognitiivsete erivajadustega õppijate kohta ning ootuste kohta efektiivsele digitaalsele õpivahendile.

Järgmine kohtumine toimub projektipartnerite vahel mai kuus 2018 Rumeenias.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg