Projekti edasiminekutest, kohtumisest erialaõpetajatega, kes aitavad sisendit kohandada ning peatsest kohtumisest Prantsusmaal tutvustati nii Keerubi vanadele kui uutele töötajatele Rakveres. Peatselt jõuab projekti juba katsetamise faasi, kus on võimalik digitaalset õppeabivahendit juba vaikselt proovima hakata.

Projektiga kursis olemiseks ning tulemuste ja edusammude jälgimiseks vaata:

https://www.facebook.com/cobalteu/

COBALT ametlik kodulehekülg