2017. aastal viisime läbi Erasmus+ projekti “Sotsiaalsed toimetulekuoskused erinevate vajadustega õppijate edu võtmeküsimus”. Projekti eesmärk oli parendada oma töötajate oskuseid, mis võimaldaksid toetada kliente ja tagada nende sotsiaalne toimetulek. Aasta jooksul tutvusime Prantsusmaa, Kreeka ja Portugali partnerorganisatsioonide töömeetoditega, mida kasutatakse klientide sotsiaalsete oskuste arendamiseks. Projekt koosnes kolmest osast ja andis meile võimaluse suurendada oma töötajate pädevust ja tõsta klientide elukvaliteeti.

19.06.-25.06.2017 toimus esimene partnerorganisatsiooni külastus PrantsusmaaleGIP-FCIP de l’académie de Caen tutvustas meile programme ja meetodeid (GRETA, kommunikatsioonitöötuba, draama tehnikad ja digitaalne mäng), mida kasutatakse klientide ja õppijate sotsiaalsete toimetulekuoskuste parendamiseks. Meid kaasati erinevatesse töötubadesse, saime võimaluse osaleda draama tehnikates ja tutvuda lähemalt Prantsusmaa töötute ümberõppe süsteemiga, külastasime logistiku-, aedniku-, õmblusdisaini- ja kokaõppe õppekodasid. 

Projekti teine osa toimus 24.07.-30.07.2017 Kreekas. Partnerorganisatsioon CRYSTAL CLEAR SOFT tutvustas kohapeal välja töötatud digitaalseid õppemänge (nt õpimäng düsleksia varajaseks avastamiseks), mängude kasutusvõimalusi ja nende mõju klientide õppimisvõimele.

Projekti kolmas osa toimus 25.09.-01.10.2017 Portugalis, kus meie võõrustajaks oli EPRALIMA Kutsekool Arcos de Valdevez’ises. Kohtumise üheks eesmärgiks oli tutvuda erivajadustega inimeste koolitusvõimaluste ja toetavate sotsiaalsüsteemidega. Kohtusime erinevate sotsiaalvaldkondade töötajatega üheksas asutuses. Mõistsime ühiselt, et probleemid ja neile suunatud avalik tähelepanu on meie riikides sarnane. Kohalikus päevakeskuses ja intellektipuudega inimeste liidus (APPACDM) saime uusi mõtteid ja meetodeid, kuidas mõista ja toetada erivajadustega inimesi veelgi tõhusamalt. Samuti oli meeldivaks üllatuseks, et linnas asuvas APPACDM-is on võimalik õppida aednikuks ja praktiseerida oskuseid oma vastutusel oleval aialapil. Iga tulevase aedniku kasvatatud saadusi kasutatakse liidu köögis, kus õpetatakse välja abikokkasid. Igale inimesele lähenetakse individuaalselt ja tööturule sobivad kliendid peavad juba õppe alguses arvestama täpselt samade tingimustega, mida nõutakse töö olles – tööaeg, tööriietus ja -vahendid – et vältida ootamatusi ja tagasilangusi reaalses tööelus. Lisaks arendatakse õppijates meeskonnatöö oskuseid. Õppetöö käigus valmistatud esemetele on väga tõhus kvaliteedikontroll.

Projekti eesmärk oli nii meie töötajate teadmiste suurendamine kui ka koostööpartnerite leidmine, kellega edaspidi vajadusel kohtuda ja arutada tööjuhtumite ning praktikate üle. Meie vastuvõtjad olid uudishimulikud ka Eesti süsteemi ja võimaluste suhtes. 

Õpiränne Portugalis, Prantsusmaal ja Kreekas andis meile ka arusaamise, et Euroopas on erinevates riikides palju sarnaseid probleeme. Saime värskeid mõtteid edaspidiseks tööks erivajadustega inimestega.