Meie teenused keskenduvad inimese töö ja igapäevaeluga seotud olukorra parendamisele.

Inimesel on läbi kõigi eluetappide erinev toimetulekuvõime ja abivajadus. Mida lähemale elukaare algusele ja lõpule, seda enam sõltume oma perest ja kaaslastest; mõnikord ka ühiskonnast laiemalt – vajame teenuseid, mis toetaksid meid ja aitaksid väärikalt kasvada või vananeda. Vahel on kõrvaline abi vajalik vaid ajutiselt. Kuid ka ajutiste probleemide korral on meil õigustatud soov abile ja täisväärtuslikule elule.

Lisaks on meie teenuste hulgas koolitusi, mis aitavad kaasa elukvaliteedi parandamisele läbi suurenenud võimaluste tööturul.

“Pole olemas inimest, kes oleks saanud elu loteriis üksnes võite.“

Boleslaw Prus