Meie eesti keele kursuste grupid on mõistlikult väikesed (kuni 10 inimest) selleks, et pakkuda õppijale personaalset lähenemist ja võimaldada õpetajal tegeleda iga õppijaga vastavalt tema oskustele ja vajadustele. Lisaks on võimalus omandada keel ka individuaalõppena.

Meie õpetajad omavad eesti filoloogia alast haridust ja pikaajalist töökogemust eesti keele õpetamisel.

OÜ Keerub omab tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistuskursuste korraldamiseks tasemetel A2, B1 ja B2 vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri käskkirjale 02.10.2018 nr 1.1-3/18/256.