Õppekava nimetusEsmaabi koolitus
ÕppekavarühmTöötervishoid ja -kaitse
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidPõhiteadmiste ja -oskuste õpetamine esmaabi andmiseks.
Õppe kestus2 päeva
Õpingute alustamise tingimusedEesti keele valdamine õpitava mõistmiseks.
Õppe kogumaht16 akadeemilist tundi (16 auditoorset tundi koos praktiliste oskuste harjutamisega, iseseisev töö puudub)
Õppe sisu· Esmaabi olemus ja põhimõtted;
· Õnnetusolukorra ja kannatanu seisundi hindamine;
· Elupäästva esmaabi võtted;
· Abistamine erinevate õnnetuste, vigastuste ja haigusjuhtude korral;
· Verejooksud ja nende sulgemine;
· Šoki olemus ja tunnused, kannatanu abistamine;
· Erinevad haavad ja nende sidumise tehnikad;
· Kolmnurkrätiku ja termokile kasutamine;
· Traumad, luumurrud ja lahastamine;
· Mürgistused, söövitused ja põletused;
· Külmakahjustused ja alajahtumine;
· Hädaabi kutsumine;
Õpingute lõpetamise tingimused100% osalemine kontakttundides.
Õpiväljundid· Hindab ohutust õnnetuskohal ja kannatanu seisundit;
· Teab enamlevinud haigusseisundeid ja tegutseb sobivalt;
· Sulgeb verejooksu ja seob erinevaid haavu;
· Paneb kannatanu šoki- või stabiilsesse külili asendisse ja teab, millal vastavaid asendeid kasutada;
· Tunneb ära elumärkide puudumise ja oskab kannatanut elustada;
· Oskab kasutada kolmnurkrätikut ja termokilet;
· Oskab tegutseda luumurdude korral ja teab lahastamisega seotud ohtusid;
· Annab esmaabi mürgistuste, söövituste ja põletuste korral;
· Oskab tegutseda külmakahjustuste ja alajahtumise korral;
· Oskab teha kõne häirekeskusesse;
Lektorid· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde, Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.
Õppematerjalide loendÕppe läbimiseks ei ole ette nähtud õppematerjale.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastab tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaati ja veeautomaati (külm ja kuum vesi).
Hind60 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.