Õppekava nimetusHooldaja täiendkoolitus
ÕppekavarühmEakate ja puudega täiskasvanute hooldamine (heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste arendamine kvaliteetseks sotsiaalhooldustööks.
Õppe kestus2 kuud
Õpingute alustamise tingimusedSoov omandada hooldustöötaja pädevused. Hea füüsiline tervis.
Õppe kogumaht56 akadeemilist tundi (56 auditoorset tundi praktilise õppega)
Õppe sisuErgonoomika ja abivahendid (16 tundi):
· Hooldustöös vajalike abivahendite kasutamine;
· Ergonoomilised töövõtted hoolduses.
Abistamine õendustoimingutel (12 tundi):
· Nakkuste vältimine hooldustöös;
· Kliendi terviseseisundi jälgimine;
· Koostöö õega ja abistamistoimingud.
Elupäästev esmaabi (4 tundi):
· Elupäästva esmaabi võtted;
· Kõne häirekeskusesse.
Puhastusvõtted ja desinfektsioon (16 tundi):
· Puhastamise võtmetegurid ja õiged puhastuvahendid;
· Desinfitseerimise peamised võtted.
Suhtlemine (8 tundi):
· Koostöö ja konfliktide lahendamine töökollektiivis;
· Toimetulek keeruliste klientidega.
Õpingute lõpetamise tingimusedÕppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses – tunnistus.
Õppekava läbimine alla 80% – tõend läbitud ainete kohta.
Hindamise kriteeriumidMitteeristav – praktiliste oskuste ettenäitamine loengutes.
ÕpiväljundidKasutab hooldustöös vajalikke abivahendeid ja ergonoomilisi töövõtteid.
Abistab õendustoimingutel, jälgib kliendi terviseseisundit ja kasutab isikukaitsevahendeid.
Annab elupäästvat esmaabi ja edastab häirekeskusele vajalik info väljakutse tegemiseks. Desinfitseerib vajalikke pindu ja kasutab koristamisel õigeid töövõtteid.
Teeb meeskonnas koostööd ning lahendab suhtlemiskonflikte kollektiivis ja klientidega.
Omandatav kompetentsKoolitus annab täiendavaid oskuseid hooldustööks, hooldustöötaja tase 3 kutse taotlemiseks ning hooldustöötaja ametiks vastavalt sotsiaalhoolekande seaduse §-le 22 lg 4 p 2.
Peamised lektorid· Signe Kadastik – AS Rakvere Haigla erakorralise meditsiini osakonna õde,
· Perearst Kaja Õunapuu OÜ pereõde, esmaabi koolitaja.
· Tiia Kirss – AS Rakvere Haigla siseosakonna õendusjuht.
· Marina Kondoja – OÜ Arstlik Perenõuandla õde-nõustaja, pedagoogika magister, esmaabi koolitaja, täiskasvanute koolitaja tase 5.
· Velli Ehasalu – OÜ Keerub ja MTÜ Famigo nõustaja ja koolitaja, käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – OÜ Keerub koolitaja-nõustaja, sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastavad tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohvimasinat ja veekeetjat. Praktiliseks õppeks kasutatakse lisaks hooldustöö õppelaborit (abivahendid, ergonoomika). Vajadusel toimuvad loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind470 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.