ÕPPEKAVA

Õppekava nimetusTugiisiku täienduskoolitus koos kutse taotlemisega
ÕppekavarühmSotsiaaltöö ja nõustamine (tervise ja heaolu õppevaldkond, heaolu õppesuund)
ÕppekeelEesti keel
Õppe eesmärgidVajalike teadmiste ja oskuste täiendamine tugiisiku tööks
Õppe kestus2 kuud
Õpingute alustamise tingimusedTöötamine või soov asuda tööle tugiisikuna.
Vähemalt keskharidus.
Arvutikasutamise algteadmised dokumentide vormistamiseks, allkirjastamiseks ja kutsekomisjonile edastamiseks.
Ei oma töötamise piiranguid lähtuvalt lastekaitseseaduse § 20 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 25 lõike 2 punktis 1 esitatule.
Õppe kogumaht72 akadeemilist tundi (32 auditoorset tundi, 40 tundi iseseisvat tööd)
Õppe sisuPsühhohügieen (6 tundi):
· Emotsioonide mõistmine;
· Enesekehtestamine;
· Läbipõlemise ennetamine.
Motiveerimine ja tagasisidestamine (4 tundi):
· Kliendi motiveerimine muutusteks;
· Kliendile positiivse ja konstruktiivse tagasiside andmine.
ATH laps (4 tundi):
· ATH lapse äratundmine lastekollektiivis;
· Praktilised juhised ATH lapsega toimetulekuks ja lapse toetamiseks.
Sõltuvushäire ja töö sõltuvushäirega isiku perega (4 tundi):
· Sõltuvuse olemuse mõistmine;
· Sõltuvushäirega isiku pere toetamine.
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks vajalike dokumentide koostamine ja täiendamine (14 tundi):
· Kutse taotlemiseks vajalike dokumentide tutvustamine ja vormikohane täitmine;
· Eneseanalüüsi koostamine ja kompetentside kirjeldamine.
Õpingute lõpetamise tingimused· Õppekava läbimine vähemalt 80% ulatuses. Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks vajalikud dokumendid on nõuetekohaselt koostatud – tunnistus.
· Õppekava läbimine vähem kui 80% ulatuses või ei ole koostanud sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks vajalikke dokumente – tõend läbitud ainete kohta.
Õpiväljundid· Teab enesekehtestamise peamisi võtteid ja ennetab läbipõlemist.
· Kasutab peamisi kliendi motiveerimise tehnikaid, annab kliendile konstruktiivset tagasisidet ja oskab klienti tunnustada.
· Oskab lastekollektiivis ära tunda ATH last, teda toetada ja soodustada lapse toimetulekut suhtlemisolukordades. · Mõistab sõltuvuse olemust ja valdab peamisi võtteid sõltuvushäirega isiku pere toetamisel.
· Oskab vormistada dokumente kutse taotlemiseks ja koostada eneseanalüüsi koos kompetentside kirjeldamisega.
Omandatav kompetentsKoolitus annab ettevalmistuse tugiisiku tööks (sotsiaalhoolekande seaduse § 23).
Koolitus annab ettevalmistuse sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna spetsialisti tase 4 kutse taotlemiseks.
Peamised lektorid· Velli Ehasalu – MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus nõustaja ja koolitaja; käitumisteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 7.
· Annely Kaasik – MTÜ Famigo Nõustamine ja Koolitus ning OÜ Keerub koolitaja-nõustaja; sotsiaalteaduste magister, sotsiaaltöötaja kutse tase 6.
· Tiina Pihlak – Rohuaia Lasteaia ja Kungla Lasteaia eripedagoog; haridusteaduse magister.
Õppematerjalide loendKirjanduse loetelu edastatakse õppijatele lektorite poolt ainetundides.
Õppekeskkonna kirjeldusÕppetöö toimub OÜ Keerub õppeklassis Tallinna tn 21, Rakveres. Klass on varustatud õppetööks vajalike tehniliste vahenditega (dataprojektor, arvuti, teisaldatav pabertahvel koos vastavate kirjutusvahenditega, teisaldatavad toolid ja lauad) ning vastab tervisekaitse nõuetele. Õppijate kasutuses on kohvinurk ja tualetid ning kasutada saab külmkappi, mikrolaineahju, kohviaparaati ja veeautomaati (külm ja kuum vesi). Vajadusel toimuvad loengud veebikoolitusena. Õppijal on vajalik tagada endale internetiühendusega arvuti või nutiseade.
Hind480 € (sisaldab käibemaksu)
Hind sisaldab õppetööd, õppematerjale, kohvipause, tunnistust.