Nõustamine on väga lai valdkond, mille alla kuulub erineval tasemel abistamine. Sageli on tegemist psühholoogilise toetamisega, mille käigus aidatakse inimesel oma olukord paremini läbi mõelda ja näha muutumise võimalusi. Nõustaja aitab selgust saada ja kaasa mõelda, vajadusel jagab infot täiendavaks abisaamiseks.

Nõustamine võib olla ka koos praktilise konsultatsiooniga, nt võimalused sotsiaalteenuste kohta või abistamine tööotsingutel.

„Inimvaim on äärmiselt võimas. Kui lased sel täituda positiivsete mõtetega, siis võid sellega muuta kogu oma elu.“

Siddharta Gautama

Meie pakutavad nõustamisteenused