Nõustamise eesmärk on ennetada või aidata lahendada sotsiaalseid probleeme. Teenus on suunatud inimestele, kelle iseseisev toimetulek on häiritud sotsiaalsete, majanduslike, tervislike või psühholoogiliste asjaolude tõttu. Raskusi tuleb erinevatel aegadel ette kõigil. Meie heaolu ja edu määrab see, kuidas me nendega hakkama saame. Vahel piisab väga väiksest nõuandest või infokillust, et edasi liikuda. 

Sotsiaalnõustamisele võib pöörduda nii üksi kui perega, sest pereliikmel tekkinud probleem puudutab sageli kõiki koos elavaid inimesi.

Mehe mõõtu näitab see, kuidas ta ebaõnnega toime tuleb.

Plutarchos