Tööotsingualane nõustamine on esmane karjäärinõustamine, mille käigus tegeletakse nii õppimise kui ka eriala- ja töökohavalikuga seotud küsimustega. Nõustamine on abiks, kui on tarvis otsustada, millist karjääri endale valida. Aitame tööalaseid võimalusi läbi mõelda ja sobivaid valikuid teha, et oleks kindlam karjääriredelil astuda.

Nõustamine sisaldab tööotsingute analüüsi, kandideerimisdokumentide koostamist või kaasajastamist, tööintervjuude simulatsiooni ja kaasaegseid infomaterjale.

Meie nõustajad kasutavad ka Jobpics ja Hamet metoodikat.

Jobpics on ametialaste huvide väljaselgitamise töövahend spetsialistidele, kes tegelevad inimeste tööhõivealase toetamiseks. Jobpics on alternatiivne piltidel põhinev vahend, mis on abiks töös inimesega, kellele ei sobi tekstipõhised küsimustikud, nt õpiraskuste või keelebarjääri tõttu. Meetodit on võimalik kasutada tööotsingualase nõustamise raames (sisaldub nõustamise hinnas).

Hamet hindamismetoodika on testide kogumik tööealistele erivajadusega inimesele tema kutsesobivuse, võimete ja töökäitumise eelhindamiseks. Test koosneb erinevatest ülesannetest, mille tulemusena saame anda hinnangu, milliseid tööülesandeid on inimene võimeline täitma ja kuidas on võimalik tema töövõimet arendada. Metoodika kasutamist on võimalik tellida eraldi teenusena (ei sisaldu tööotsingualase nõustamise hinnas).

Karjääriredelil on kõige parem ronida võimaluste pulkadele astudes.

Ayn Rand