Naiste tugiteenuse eesmärk on aidata kaasa vägivalla ohvriks langenud naise iseseisva toimetuleku saavutamisele ja vägivallast pääsemisele.

Meie poolt pakutavad teenused:

  • ohvri ja tema laste esmane kriisinõustamine;
  • ohvri ja tema laste juhtumipõhine nõustamine;
  • ohvri psühholoogiline nõustamine (tasuline);
  • ohvri esmane juriidiline nõustamine (tasuline);
  • ohvri sotsiaalnõustamine;
  • ohvriga kaasas olevate laste abivajaduse hindamine ja abistamine;
  • abistamine ajutise majutuse leidmisel.

Teenuse saamine ei eelda suunamist. Teenuseid osutatakse sõltumata ohvri sissekirjutuse järgsest elukohast. Iga ohver võib otse meie poole pöörduda telefonil +372 5684 6601.

Tagame pöördujale konfidentsiaalsuse.