Tööharjutus aitab tööharjumust taastada või esmast tööharjumust kujundada. Tööharjutuse jooksul tehakse kergemaid töid, mis ei nõua erialaseid teadmisi või milleks vajalikud oskused on omandatavad tehtava töö käigus juhendaja nõustamisel ja juhendamisel. Grupitöö käigus arendatakse töö otsimist toetavaid sotsiaalseid oskusi, antakse ülevaade kohalikust tööturust ja külastatakse tööandjaid.

Tööharjutuse teenus on eelkõige mõeldud töötule.

“Töö on meie aja suurim õigus ja kohustus.”

Victor Hugo