Tööklubi on inimestele, kes soovivad saada teadmisi tööturust, tööle kandideerimisest ning töötaja õigustest ja kohustustest. Klubis räägime tänasest tööturust ja tööandjate ootustest, töötamisega kaasnevatest õigustest ja kohustustest, õpime koostama head CV-d ja motivatsioonikirja. Samuti vestleme võimalustest palgatöö kõrval, kuidas leida ja säilitada töömotivatsiooni ja tulla toime hirmuga tööintervjuu ees.

Tööklubi eesmärk on valmistada inimene ette tööotsimiseks ja tööeluks. Tööklubis osalemine võimaldab harjutada tööle kandideerimist turvalises ja toetavas keskkonnas, saada nõu ja kuulata kogemusi juhendajalt ja grupiliikmetelt. Tööklubis võivad osaleda kõik inimesed, kelle töölesaamine eeldab tööotsimiseks vajalike teadmiste ja oskuste arendamist, tööotsingute juhendamist ning tööeluks ettevalmistamist.

Klubi toimub 1-2 korda nädalas, ühe kohtumise kestvus on 3 tundi.

Kui te ei ole registreeritud töötuna, aga soovite tööklubis osaleda, siis võtke ühendust Töötukassaga.