Lisaks igapäevasele tööle peame oluliseks osaleda erinevates rahvusvahelistes projektides, et tutvuda välisriikides tehtava sotsiaaltööga ja arutada võimalusi, kuidas saaksime teiste riikide oskuseid ja kogemusi rakendada Eestis ning samuti panustada oma teadmiste ja oskustega arendamaks sotsiaalvaldkonnas kerkivad küsimusi välismaal. Projektides osalemine on aidanud kaasa meie igapäevase töö kujundamisele ja andnud meile häid rahvusvahelisi koostööpartnereid.